29/05/2021 - PROJECTE ASAAC, en concert (Maig Musical)

Teatre de Petra Es Quarter. Carrer Sol, 5 . Veure mapa 29/05/2021 19:00

Projecte Assac és un format trio de nova creació. Son Carles Planells (percussions ètniques), Sebastià Llabrés (veu i guitarra) i Càndid Trujillo (xeremies, flabiol i tamborí i percussions tradicionals). La idea arrenca de Sebastià i Càndid, que es coneixen a Cas Canar el 2011 i d’ençà no han deixat de compartir experiències musicals i festives en grups com Eixut, Taverners, Islanders i Guiri Attitude 3.0. El percussionista Carles Planells, es va sumar a la formació en el primer projecte sobre el calendari nadalenc. Sebastià Llabrés compta amb una llarga experiència als escenaris com a cantant, guitarrista i arranjador de moltes cançons del seu grup actual, Islanders. I vinculat a la música tradicional amb el grup Qanarusa. Càndid Trujillo és intèrpret de xeremies i es dedica l’ensenyament i divulgació d’instruments tradicionals. Gaudeix d’una experiència com a intèrpret i xeremier en grups folk-rock com com Taverners i Eixut. Carles Planells, és percussionista i bateria, en distints grups com Islanders, Hugo Socrate Band, Maria Vermella, etc. A més, és un apassionat en conèixer i aprendre a tocar instruments de percussió de diferents països i cultures. La identitat pròpia de Projecte Assac és la barreja entre uns instruments molt arrelats a la nostra cultura, com són les xeremies, la veu com a instrument ancestral i primitiu, les percussions del món i instruments de la música moderna com la guitarra elèctrica. Una posada en escena senzilla i professional i uns arranjaments que fan que la tonada i cançó que presenten prenguin un caire bucòlic i a la vegada innovador. i visca el Dimoni! és la segona proposta de Projecte Assac. És un espectacle adreçat per a tots els públics, pensat per a celebrar les festes d’hivern com Sant Honorat, Sant Antoni, Sant Sebastià, Santa Àgueda, Santa Llúcia el Dijous Bo, ses matances, la Diada de Mallorca, la Festa de l’Estendard, sa Rua i tantes festes, fires i patrons importants del nostre municipis. Pretén reviure cançons la nostra terra relacionades amb aquests esdeveniments populars a Mallorca. La proposta també reivindica les tonades d’autors contemporanis i les barreja amb la cançó més popular i tradicional. El missatge musical a través de la guitarra i la veu que aporta Llabrés reflecteixen la poderosa projecció que tenen aquestes tradicions i el cançoner popular que hi és inclòs i hi parla directament. El versat rítmic de Carles juntament amb el cantiri d’una flabiol de pastor o unes xeremies festegen el públic amb cançons prou conegudes de la cultura musical de la nostra terra. El concert es pot definir com una actuació senzilla de música alegre, efectista, que va directa al cor, que ben segur, ens farà passar una estona agradable i ens farà recordar els nostres millors moments. Aquesta idea sorgeix amb la intenció de reivindicar la festa popular i la música en directe, d’alegrar i aportar la música pròpia a tot tipus d’esdeveniments i a la vegada fer perviure el nostre cançoner popular i tradicional sovint tan despersonalitzat i arraconat. Els objectius de la proposta musical són la celebració, animació i projecció de diferents esdeveniments mitjançant un recital de cançons al municipi. Promocionar el calendari festiu d’hivern, la divulgació del cançoner popular de Mallorca així com la llengua catalana. També la difusió dels instruments tradicionals de la nostra cultura i d’altres, la barreja amb instruments de la música contemporània des d’una vessant artística de qualitat, pedagogica i mantenint un format musical senzill.

--------------

Proyecto Assac es un formato trío de nueva creación. Son Carles Planells (percusiones étnicas), Sebastián Llabrés (voz y guitarra) y Cándido Trujillo (gaitas, flauta y tamboril y percusiones tradicionales). La idea arranca de Sebastián y Cándido, que se conocen en Cas Canar en 2011 y desde no han dejado de compartir experiencias musicales y festivas en grupos como Enjuto, Taverners, Islanders y Guiri Attitude 3.0. El percusionista Carlos Planells, se sumó a la formación en el primer proyecto sobre el calendario navideño. Sebastián Llabrés cuenta con una larga experiencia en los escenarios como cantante, guitarrista y arreglista de muchas canciones de su grupo actual, Islanders. Y vinculado a la música tradicional con el grupo Qanarusa. Cándido Trujillo es intérprete de gaitas y se dedica la enseñanza y divulgación de instrumentos tradicionales. Disfruta de una experiencia como intérprete y xeremier en grupos folk-rock como como Taverners y Enjuto. Carles Planells, es percusionista y batería, en distintos grupos como Islanders, Hugo Sócrates Band, Maria Roja, etc. Además, es un apasionado en conocer y aprender a tocar instrumentos de percusión de diferentes países y culturas. La identidad propia de Proyecto Assac es la mezcla entre unos instrumentos muy arraigados en nuestra cultura, como son las gaitas, la voz como instrumento ancestral y primitivo, las percusiones del mundo e instrumentos de la música moderna como la guitarra eléctrica. Una puesta en escena sencilla y profesional y unos arreglos que hacen que la tonada y canción que presentan tomen un cariz bucólico y a la vez innovador. y viva el Demonio! es la segunda propuesta de Proyecto Assac. Es un espectáculo dirigido para todos los públicos, pensado para celebrar las fiestas de invierno como San Honorato, San Antonio, San Sebastián, Santa Águeda, Santa Lucía el Dijous Bo, sus matanzas, la Diada de Mallorca, la Fiesta de la Estandarte, la Rua y tantas fiestas, ferias y patrones importantes de nuestro municipios. Pretende revivir canciones nuestra tierra relacionadas con estos eventos populares en Mallorca.

La propuesta también reivindica las tonadas de autores contemporáneos y las mezcla con la canción más popular y tradicional. El mensaje musical a través de la guitarra y la voz que aporta Llabrés reflejan la poderosa proyección que tienen estas tradiciones y el cancionero popular que está incluido y habla directamente. El versado rítmico de Carlos junto con el cántaros de una flauta de pastor o unas gaitas festejan el público con canciones bastante conocidas de la cultura musical de nuestra tierra. El concierto se puede definir como una actuación sencilla de música alegre, efectista, que va directa al corazón, que por supuesto, nos hará pasar un rato agradable y nos hará recordar nuestros mejores momentos. Esta idea surge con la intención de reivindicar la fiesta popular y la música en directo, de alegrar y aportar la música propia a todo tipo de eventos y al mismo tiempo hacer pervivir nuestro cancionero popular y tradicional a menudo tan despersonalizado y arrinconado. Los objetivos de la propuesta musical son la celebración, animación y proyección de diferentes eventos mediante un recital de canciones en el municipio. Promocionar el calendario festivo de invierno, la divulgación del cancionero popular de Mallorca así como la lengua catalana. También la difusión de los instrumentos tradicionales de nuestra cultura y otros, la mezcla con instrumentos de la música contemporánea desde una vertiente artística de calidad, pedagógica y manteniendo un formato musical sencillo.

---------


COMPRA ENTRADES:

ticketib.com o App Petra