Ca’s Metge Bauçà. Carrer de l’Hospital núm. 20


En aquesta casa hi va viure les darreres dècades de la seva vida Antoni Bauzà Roca (1906-1980), conegut al poble com es Metge Bauçà. Fou metge del poble durant molts anys i batle en la dècada del 1969 al 1979. A part d’aquestes dedicacions, el que aquí hem de destacar és la seva gran contribució al coneixement i reconeixement de Juníper. Entre les seves nombroses iniciatives vinculades a aquesta tasca, cal destacar la fundació el 1952 de la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra i la promoció del Museo y Centro de Estudios Fray Junípero Serra, inaugurat el 1959, entre altres. El seu retrat és un dels qui omplen el saló d’actes del dit museu.
Abans en aquesta casa hi havia viscut Carles Horrach Riutort (1879-1953), conegut al poble com l’Amo en Carles Horrach. Fou un destacat personatge de la vida política i social de Petra durant la primera meitat del segle XX. Va ser batle del poble en dues ocasions (el període 1914-1923 i el període 1925-1930); foren anys en que se varen promoure destacades obres de millora al municipi, com la construcció dels nous rentadors, la ampliació del Cementeri, o la construcció de l’edifici de les escoles (Escoles Velles). La seva filla i hereva, Francisca, fou l’esposa del Metge Bauçà.

Bookmark the permalink.

Comments are closed