Cas Capellà Ventura, carrer de l’Hospital núm. 29


En aquesta casa hi va viure Mossèn Francesc Torrens, el capellà Ventura, en els moments en que va residir al poble. Quan s’ha tractat el bust col•locat en la seva memòria a l’exterior l’Església Parroquial ja s’ha destacat la seva aportació al coneixement i reconeixement de Juníper i a la investigació de la història local. En record i reconeixement de la seva tasca, també se li va dedicar un carrer dels importants del centre històric del poble, el que fins llavors era denominat com carrer des Fideus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed